What is Spotify banner?

What is Spotify?

Spotify යනු ස්වීඩන් සමාගමක් වන අතර එය Recorded Labels  සහ මාධ්‍ය සමාගම් සමඟ බලපත‍්‍ර ගිවිසුම් හරහා ඩිජිටල් සංගීතය, Podcasts සහ වීඩියෝ ප‍්‍රවාහ සේවාවක් ලෙස ලොව පුරා සිටින කලාකරුවන්ගේ ගීත මිලියන ගණනක් සහ වෙනත් අන්තර්ගතයන් සඳහා ප‍්‍රවේශය ලබා දෙයි. Spotify යනු ග‍්‍රාහකයින් ගණන අනුව ලෝකයේ විශාලතම සංගීත ප‍්‍රවාහ වේදිකාවයි. එය තමන්ගේම සුවිශේෂී අන්තර්ගතයක් ද ඉදිරිපත් කරයි. …

What is Spotify? Read More »